〒111-0041 Tokyo to, Taito ku, Motoasakusa 1-15-15 Yamada Bldg 2F
   contact@fonist.com
 
Fonist telecom

Hỗ trợKênh hỗ trợ Facebook

Thúy Hằng: thuyhang.alo247
Ngọc Quyên: Quyenfonist
Ngọc Hân: ngochan.alo247
Thùy Trang: thuytrang.alo247
Phương Linh: officefonist

Kênh hỗ trợ Skype

Thúy Hằng: fonist_com
Ngọc Quyên: ngocquyenfonist
Thùy Trang: thuytrang.alo247
Phương Linh: live:office_50386

Kênh hỗ trợ điện thoại

Thúy Hằng: 090-9902-5652
Ngọc Quyên: 080-4123-9485
Ngọc Hân: 080-4000-5138
Thùy Trang: 080-4416-6948
Phương Linh: 080-3315-8579