〒341-0038 Saitamaken, Misatoshi, Chuo 5-2-2, SHATORE 101
   contact@fonist.com
 

GIÁ CƯỚC GỌI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

Kiểm tra giá cước gọi thẻ Telme Japan trực tuyến tại đây.

Chuyên dùng cho gọi từ máy tính, di động iPhone, Android và Softbank, AU, Docomo, máy bàn hoặc máy Fonist IP Phone của Công ty cho mượn

Giá cước thẻ Telme Japan 2000 Yên:

Gọi bằng phần mềm Cloud Softphone

7.2 Yên/Phút

277 Phút

Gọi qua máy IP Phone của Công ty

7.2 Yên/Phút

277 Phút

Gọi qua nick Skype

7.2 Yên/Phút

277 Phút

Gọi qua máy bàn

0120-944-525 (9.95Yên/Phút)

201 Phút

Đặc biệt gọi bằng di động Softbank

8.2 Yên/Phút

243 phút (miễn phí 1AM-21PM)

Di động Softbank, AU, Docomo

15.75 Yên/Phút

126 phút (tổng đài miễn phí 24/24 giờ)

Từ tất cả các máy điện thoại công cộng

30.95 Yên/Phút

64 phút (tổng đài miễn phí 24/24 giờ)